Milí návštevníci, 

               vitajte na webstránke našej obce.

Vývesná tabuľa

Pozvánka na 12. zasadnutie OZ.

12.12.2012 22:07
V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   z v o l á v a m dvanáste zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce...

Pozvánka na 11. zasadnutie OZ.

30.11.2012 13:39
        V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   z v o l á v a m jedenáste...

Spracovanie návrhov VZN a rozpočtu

30.11.2012 13:27
Oznámenie starostu obce o spracovaní návrhov Všeobecne záväzných nariadení /ďalej len VZN/a rozpočtu   V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov oznamujem...

Pozývame Vás na Katarínske hody

22.11.2012 09:10
V sobotu  24.11. o 13:30 sa na ihrisku T.J. Slovan Čeľadice odohrá hodový futbalový zápas v ktorom nastúpia proti sebe ženatí  a slobodní  muži. Večer o 20:00 hod. sa bude konať  v Kultúrnom dome...
<< 17 | 18 | 19 | 20 | 21 >>

Najnovšie dokumenty:

 VZN o vylepovaní plagátov         pridané 9.7.2017

Zápisnica z 11. zasadnutia OZ     pridané 10.12.2016

Záverečný účet za rok 2016     pridané 20.6.2017

Zápisnica z 12. zasadnutia OZ    pridané 26.3.2017

VZN a rozpočet na rok 2017    pridané 16.12.2016

Zápisnica z 11. zasadnutia OZ     pridané 10.12.2016