Milí návštevníci, 

               vitajte na webstránke našej obce.

Vývesná tabuľa

Teleošetrovateľstvo - služba občanom

28.01.2016 18:30
Vážení spoluobčania, chcem upriamiť pozornosť na uvedenú vebovú stránku (www.kega.fsvaz.ukf.sk) ,  kde sa dozviete o poskytovaní zdravotníckeho poradenstva a vzdelávania, cez informačno-komunikačné technológie. Vzdelávací materiál sa týka nasledovných oblastí: - starostlivosť o seniorov -...

Oznámenie o pridelení Nenávratného finančného príspevku

22.01.2016 07:45
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencie schopnosť a hospodársky rast na základe žiadosti Obce Čeľadice o Nenávratný finančný príspevok rozhodol o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva...

Odstavenie elektrickej energie v Obci Čeľadice

16.01.2016 13:35
ODSTAVENIE ELEKTRICKEJ ENERGIE V OBCI ČEĽADICE 18.1. od 7,30 do 15,00 hod. Od 174 (Sabo Jozef) smerom ku križnici a späť pod 243 (Štefan MIkle) 19.1.. od 7.30 do 15.00 hod. Č.d. 144 (Ďuriš Ludovít) po 173 (Júlia Minárová) a  Č.d.  244 (Darnadi Juraj) po 270 (Požiarna...
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>

Najnovšie dokumenty:

 VZN o vylepovaní plagátov         pridané 9.7.2017

Zápisnica z 11. zasadnutia OZ     pridané 10.12.2016

Záverečný účet za rok 2016     pridané 20.6.2017

Zápisnica z 12. zasadnutia OZ    pridané 26.3.2017

VZN a rozpočet na rok 2017    pridané 16.12.2016

Zápisnica z 11. zasadnutia OZ     pridané 10.12.2016