Posvätenie obec. symbolov 1998

Posvätenie obec. symbolov 1998