Ustanovujúce zasadnutie OZ

Ustanovujúce zasadnutie OZ