Archív článkov

Nové foto

02.08.2011 14:21
Dobrý deň, v rubrike fotogaléria pribudli fotky z novej časti obce, OcÚ, Rabonky - detského folklórneho súboru a stavby dialnice,  run

Zápisnica_a_uznesenie_21.6.2011

29.07.2011 12:47
Zápisnica zo 4. riadneho   zasadania Obecného zastupiteľstva v Čeľadiciach  konaného dňa 21. 6. 2011     Dátum konania   : 21. 6. 2011 Prítomní : podľa prezenčnej  listiny Neprítomný:   Program :   1.     ...

Prenajatie majetku obce - zverejnenie podmienok

11.07.2011 17:04

Zápisnica a uznesenie 26.5.2011

22.06.2011 17:01
Zápisnica z 3. riadneho   zasadania Obecného zastupiteľstva v Čeľadiciach  konaného dňa 26. 5. 2011     Dátum konania   : 26. 5. 2011 Prítomní : podľa prezenčnej  listiny Neprítomný: Ing. Peter Németh   Program...

Zápisnica a uznesenie 7.4.2011

22.06.2011 16:53
  Zápisnica z 2. riadneho   zasadania Obecného zastupiteľstva v Čeľadiciach  konaného dňa 7. 4. 2011     Dátum konania   : 7. 4. 2011 Prítomní : podľa prezenčnej  listiny Neprítomný: Ing. Rastislav Horváth   Program...

zmluvy

16.06.2011 23:04
  dodatok k záložnej zmluve č.403/351/2009 Zamestnávateľská zmluva + dodatok č. 1 záložná zmluva 389 ŠFRB záložná zmluva 390 ŠFRB  

Sčítanie 2011

03.05.2011 18:19
Internetová stránka: www.scitanie2011.sk Letáky Plagát   Sčítací komisári:   Jana Štrbová, Čeľadice 25 – sčítací obvod č. 403457  Jana Marčišovská, Čeľadice 17 – sčítací obvod č. 403458  Ing. Dana Šipošová, Benkova 9, Nitra – sčítací obvod č. 403459   ...

VZN o príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ

14.04.2011 15:36
  Obec Čeľadice v zmysle § 6 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 28 ods. 5 až 8 Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení...

Voľba hlavného kontrolóra

09.04.2011 00:41

Fašiangy

10.03.2011 21:30
Fašiangy Mali sme fašiangy............fotoprezentácia Vo fašiangovom období bolo na hospodárstve relatívne menej práce. Počas fašiangov sa organizovali zabíjaky, zábavy a tiež sa robievalo veľa svadieb. Ľudia sa obliekali do masiek, ktoré okrem zábavnej funkcie mali aj ochranný význam a...
Záznamy: 181 - 190 zo 196
<< 16 | 17 | 18 | 19 | 20 >>