Archív článkov

Zápisnica a uznesenie 7.4.2011

22.06.2011 16:53
  Zápisnica z 2. riadneho   zasadania Obecného zastupiteľstva v Čeľadiciach  konaného dňa 7. 4. 2011     Dátum konania   : 7. 4. 2011 Prítomní : podľa prezenčnej  listiny Neprítomný: Ing. Rastislav Horváth   Program...

zmluvy

16.06.2011 23:04
  dodatok k záložnej zmluve č.403/351/2009 Zamestnávateľská zmluva + dodatok č. 1 záložná zmluva 389 ŠFRB záložná zmluva 390 ŠFRB  

Sčítanie 2011

03.05.2011 18:19
Internetová stránka: www.scitanie2011.sk Letáky Plagát   Sčítací komisári:   Jana Štrbová, Čeľadice 25 – sčítací obvod č. 403457  Jana Marčišovská, Čeľadice 17 – sčítací obvod č. 403458  Ing. Dana Šipošová, Benkova 9, Nitra – sčítací obvod č. 403459   ...

VZN o príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ

14.04.2011 15:36
  Obec Čeľadice v zmysle § 6 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 28 ods. 5 až 8 Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení...

Voľba hlavného kontrolóra

09.04.2011 00:41

Fašiangy

10.03.2011 21:30
Fašiangy Mali sme fašiangy............fotoprezentácia Vo fašiangovom období bolo na hospodárstve relatívne menej práce. Počas fašiangov sa organizovali zabíjaky, zábavy a tiež sa robievalo veľa svadieb. Ľudia sa obliekali do masiek, ktoré okrem zábavnej funkcie mali aj ochranný význam a...

VZN o dani z nehnuteľnosti 2011

10.03.2011 00:08
Obecné zastupiteľstvo ČEĽADICE       Všeobecné záväzné nariadenie   o   D A N I    Z      N E H N U T E Ľ N O S T Í na kalendárny rok 2011        Obec Čeľadice v súlade...

zápisnica a uznesenie dňa 3. 2. 2011

10.03.2011 00:05
Zápisnica z 1. riadneho   zasadania Obecného zastupiteľstva v Čeľadiciach  konaného dňa 3. 2. 2011 Dátum konania   : 3. 2. 2011 Prítomní : podľa prezenčnej  listiny Neprítomní : 0 Program : Otvorenie zasadnutia Zloženie sľubu...

zápisnica auznesenie dňa 27.12.2010

10.03.2011 00:04
Zápisnica z Ustanovujúceho   zasadania Obecného zastupiteľstva v Čeľadiciach  konaného dňa 27.12.2010 Dátum konania   : 27.12.2010 Prítomní : podľa prezenčnej  listiny Program: Otvorenie zasadnutia. Určenie zapisovateľa...

Nová akcia v obci

21.02.2011 11:17
Budeme publikovať. Oznámte nám prosím zaujímavé akcie, výročia a podobne, dakujeme RUN
Záznamy: 191 - 200 zo 202
<< 17 | 18 | 19 | 20 | 21 >>