Milí návštevníci, 

               vitajte na webstránke našej obce.

Vývesná tabuľa

Poďakovanie

11.12.2016 01:41
Vedenie Základnej školy s materskou školou, Čeľadice 87 ďakuje  zriaďovateľovi Ing. A. Lacovi za zapojenie sa do výzvy MŠVVaŠ SR na dostavbu a rekonštrukciu priestorov MŠ.      Za realizáciu stavby a rekonštrukciu priestorov ďakujeme firme MOSAP s.r.o., firme HM...

Pozvánka na zasadnutie OZ

08.10.2016 10:52

Zámer prenajať majetok- pohostinské zariadenie

20.06.2016 23:22
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>

Najnovšie dokumenty:

Schválené VZN a rozpočet na rok 2018       pridané 18.12.2017

Harmonogram odvozu odpadu 2018   pridané 6.12.2017

 Dodatok k VZN 1-2016             pridané 21.10.2017

VZN o vylepovaní plagátov         pridané 9.7.2017