Folklórne slávnosti „Radosti jesene 2015"

07.10.2015 20:03

V nedeľu 19.9.2015 usporiadala kultúrna komisia pri obecnom zastupiteľstve v spolupráci so starostom obce a FSk Čeľaďania 2. Ročník folklórnych slávností „Radosti jesene“.

Aj v tomto roku sme vyzvali našich rodákov a priateľov, ktorí nežijú v obci, ale zostali verní nášmu speváckemu naturelu a účinkujú v kultúrnych telesách mimo našej obce. Ďakujem všetkým, ktorí výzvu prijali a predstavili sa v súboroch v ktorých účinkujú. V bohatom kultúrnom programe sa postupne predstavili:

                Spevácka skupina SENIOR z Mojmíroviec

                Spevácka skupina ČABANKA z Čabu

                Folklórna skupina MATIČIARI z Čakajoviec

                Folklórna skupina DRIEŇOVANKA z Obýc

               Folklórna skupina ČEĽAĎANIA z Čeľadíc

Slávnosti sa uskutočnili v areáli pri kultúrnom dome. V rámci osláv sme usporiadali aj netradičnú akciu „TORTIÁDA“,  kde členky a faninky FSk Čeľaďania upiekli torty , ktoré mohli návštevníci osláv ochutnať. Tortiáda sa stretla s nečakaným úspechom. Počasie nám prialo a akcia sa vydarila. Krásne chvíle spoločne strávené v priateľskom duchu, pri hodnotnom kultúrnom programe určite zostanú dlho v srdciach našich hostí, rodákov a spoluobčanov, ktorí prijali naše pozvanie a slávnosti sa zúčastnili. /pozri fotogalériu/

Touto cestou chcem srdečne poďakovať sponzorom COOP Jednota, p. Milanovi Darnadimu a všetkým, ktorí aktívne pomáhali a akýmkoľvek spôsobom prispeli pri organizácii tohto milého stretnutia.

Fotografie sú tu:

 

Ing. Seredičová Alžbeta

 predseda kultúrnej komisie pri OZ