Folklórny festival „Radosti jesene“ 4. ročník

09.10.2017 19:46

Dňa 30. 9.2017sa uskutočnil už 4.ročník folklórneho festivalu „Radosti jesene“, ktorý je zároveň aj stretnutím rodákov z našej obce Čeľadice. Organizátormi tohto krásneho podujatia sú Folklórna skupina Čeľaďania a starosta obce s obecným úradom.

            Oslavy sa začali o 14,00 hod v miestnom kostole Sv. Kataríny Alexandrijskej ďakovnou svätou omšou za tohoročnú úrodu. Naše obetavé seniorky kostol krásne vyzdobili plodmi z našich záhrad, polí a sadov. Vo výzdobe boli zastúpené všetky druhy ovocia, zeleniny, strukovín, obilovín, okopanín, biliniek a nesmel chýbať ani chlieb. Sv. omšu celebroval náš pán farár Mons. ICLic. Ernest Bredschneider.  Na slávnostnej sv. omši sa zúčastnili okrem domáceho spevokolu a členov FSk Čeľaďania aj deti z domáceho DFS Rabonka a folkloristi z hosťujúcich súborov z Choče, z Máni, z Pohraníc a z Bádic.

Po sv. omši sa krojovaný sprievod spevom presunul do prírodného areálu za kultúrnym  domom, kde ich už čakalo pripravené malé občerstvenie pred jednotlivými programovými vstupmi. O koláče a pagáče sa postarali členky Folklórnej skupiny Čeľaďania so svojimi priateľkami. Srdečné poďakovanie patrí Marte Srnkovej, Hele Srnkovej, Hele Lacovej, Jožke Švecovej, Marte Bališovej, Eve Tomanovej, Marte Ivaničovej, Editke Čibíkovej, Božke Dubayovej a Milke Darnadiovej. Areál pripravili pracovníci obecného úradu a výzdobu javiska zabezpečili Alžbeta Seredičová, Marianka Horváthová, Renatka Verešová, Simonka Fazekašová, Katka Dobiašová a Andrejka Kučerková.

            Pán starosta Ing. Anton Laca privítal jednotlivých hostí a zahájil program.

Pani Ing. Alžbeta Seredičová privítala hostí v mene FSk Čeľaďania a zároveň uvádzala jednotlivých účinkujúcich počas celého programu.

V bohatom programe sa postupne predstavili:

  • Detský folklórny súbor RABONKA  – Čeľadice
  • Spevácka skupina ROZMARÍN – Pohranice
  • Folklórna skupina CHOČANKA – Choča
  • Folklórna skupina BÁDIČANKA – Bádice
  • Folklórna skupina DOLINA – Maňa
  • Folklórna skupina ČEĽAĎANIA – Čeľadice

 

Program jednotlivých súborov sa páčil a obecenstvo nešetrilo potleskom. O kvalitné ozvučenie sa postaral Peter Laca. Jemu aj našim milým priateľom z jednotlivých súborov patrí naša srdečná vďaka za krásny zážitok z programu. .

Po programe sa účinkujúcim podával guláš od pána starostu, ktorý šikovne poroznášali Marcelka Vargová, Hela Lacová a Jožka Švecová. Kvalitné vínko na celú akciu daroval už tradične pán Milan Darnadi, ktorý je našim dlhoročným sponzorom. Srdečná vďaka!

            Sprievodnou akciou festivalu je už tradične TORTIÁDA. Členky FSk ČEĽAĎANIA a ich fanklub  napiekli torty, ktoré počas podujatia krájali a predávali za sponzorský poplatok Marta Srnková a Marika Horváthová. V tomto roku nás svojimi tortami a zákuskami potešili: Dubayová Mária, Kučerková Andrejka, Darnadiová Marta, Hamadová Marianka, Marčišovská Eliška, Krištofová Monika, Krištof Vlado, Horváthová Marika a Seredičová Alžbeta. Na nákup surovín prispel Dozorný výbor COOP Jednota Čeľadice.

            O podrobnú fotodokumentáciu celej akcie, ktorú si môžete pozrieť v prílohe,  sa postarali Ranatka Verešová a Pater Laca.

 

Po vydarenej oslave patrí srdečná vďaka všetkým sponzorom, účinkujúcim a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli k úžasnému pocitu zo spoločného diela. Ak niekto postrehol nejaký nedostatok, dúfame, že v budúcnosti pridá aj on ruku k dielu, aby sme budúcu podobnú akciu pripravili ešte lepšie.  

Fotogaléria je tu:

-Ing. Seredičová Alžbeta-