Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

30.08.2018 15:01

 

 

 

 

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebnej miestnosti

pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10.11.2018

 

 

Starosta Obce Čeľadice, Ing. Anton Laca :

  • vytváram – v  Obci Čeľadice jeden volebný okrsok
  • určujem – volebnú miestnosť v zasadačke obecného úradu, Čeľadice 143
  • menujem za zapisovateľa miestnej volebnej komisie – Magdalénu Kántorovú, Čeľadice 300, č.t. 0918594243
  • určujem osobu na organizačnú a technickú prípravu volieb a ich vykonanie – Magdalénu Kántorovú, Čeľadice 300

 

 

 

 

V Čeľadiciach:  28. 8. 2018                                                   Ing. Anton Laca, v.r.

                                                                                              starosta obce