Návrh - Všeobecné záväzné nariadenie 5/2021

26.11.2021 10:58

Návrh_VZN_č_5_2021_o výške dotácie MŠ na rok 2022.pdf (291842)