Návrhy VZN a rozpočtu na rok 2016

01.12.2015 22:02

Návrh rozpočtu na roky 2016-2018.xlsx (29047)
Návrh VZN Čeľadice - pobyt v MŠ.doc (34816)
Návrh VZN Čeľadice -úhrada nákladov v školskej jedálni.doc (33792)
Návrh VZN o dani z nehn. na rok 2016.doc (56832)
Návrh VZN o výške dotácie škol.zar. r 2016.doc (34 kB)