Oznámenie emailovej adresy

30.08.2018 15:00

Oznámenie

 

 

Oznamujeme emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10.11.2018:

 

obecceladice@stonline.sk

 

                                                                                              Ing. Anton Laca v.r.

                                                                                                   starosta obce