Oznámenie o pridelení Nenávratného finančného príspevku

22.01.2016 07:45

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencie schopnosť a hospodársky rast na základe žiadosti Obce Čeľadice o Nenávratný finančný príspevok rozhodol o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a schválil Nenávratný finančný príspevok vo výške 109 458,39 EUR na „MODERNIZÁCIU VEREJNÉHO OSVETLENIA V OBCI ČEĽADICE“