Oznámenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenie volieb

10.07.2018 12:20

Obec Čeľadice  oznamuje, že ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí  je v Obci Čeľadice prihlásených k trvalému pobytu 1033 občanov a 4 cudzinci.