Renovácia priestorov MŠ počas prázdnin.

04.09.2012 20:12

Aj počas letných prázdnin bolo v našej materskej škole rušno. Na začiatku augusta sa maľovali priestory šatní a sociálnych zariadení. Túto prácu urobili pracovníci obecného úradu. Menila sa podlaha v herni. Poďakovanie patrí p. Igorovi Berkimu za zakúpenie a nalepenie PVC. Zakúpené boli i nové svietidlá do šatne, malej triedy a do sociálnych zariadení. Svietidlá nám zasponzoroval a namontoval p. Ivan Štrba. Nové vodovodné batérie nám zakúpil  p. Ing. Rastislav Horváth. Finančne nám tiež počas letných prázdnin pomohla Firma Minitůb, ktorá sponzorsky prispela na nový nábytok pre deti.

Touto cestou chce vedenie materskej školy všetkým týmto sponzorom poďakovať za ich pomoc.

Poďakovanie patrí aj všetkým rodičom, ktorý nám vychádzajú v ústrety a ktorí sa zaangažovali do života detí v našej materskej škole.

Naša vďaka patrí aj pánovi starostovi obce Čeľadice Ing. Antonovi Lacovi, ktorý nám bol vždy ochotný vychádzať v ústrety v rámci svojich možností.

 

 -Mgr. Marianna Horváthová - Zástupkyňa pre MŠ-