Teleošetrovateľstvo - služba občanom

28.01.2016 18:30

Vážení spoluobčania, chcem upriamiť pozornosť na uvedenú vebovú stránku (www.kega.fsvaz.ukf.sk) ,  kde sa dozviete o poskytovaní zdravotníckeho poradenstva a vzdelávania, cez informačno-komunikačné technológie.

Vzdelávací materiál sa týka nasledovných oblastí:
- starostlivosť o seniorov
- starostlivosť o psychicky chorých
- starostlivosť o chirurgických pacientov a zomierajúcich

 

         -  Ing. Anton Laca, starosta obce -