Všeobecne záväzné nariadenia /VZN / a rozpočet na rok 2016

01.12.2015 22:09

Záverečný účet za rok 2016.pdf (222007)

Konsolidovaná výročná správa 2016.pdf (309224)

VZN o nakladaní s KO a DSO 1-2016.doc (201216)

dodatok č. 1 k VZN č. 1-2016.pdf (258,1 kB)

VZN č 2-2015.doc (40448)
VZN o nakladaní s KO a DSO 1-2015 (1).doc (198144)

Rozpočet na roky 2016-2018.xlsx (27863)
VZN Čeľadice - pobyt v MŠ.doc (34816)
VZN Čeľadice -úhrada nákladov v školskej jedálni.doc (33792)
VZN o dani z nehn. na rok 2016.doc (57344)
VZN o výške dotácie škol. zar. r 2016.doc (36352)