Všeobecne záväzné nariadenia /VZN / a rozpočet na rok 2017

16.12.2016 09:09

záverečný účet rok 2017.pdf (218976)

VZN_prisp_skola_2017.rtf (60863)
VZN o výške dotácie MŠ.doc (36352)
VZN o dani z nehn. na rok 2017.doc (57344)
rozpočet 2017-2019.xlsx (28248)

VZN č. 2-2017 o vylepovaní plagátov.docx (14,9 kB)

VZN o poplatkoch č. 1 - 2017.docx (28725)

Obecné zastupiteľstvo neschválilo VZN o poplatku za rozvoj z dôvodu podpory výstavby v obci.