Všeobecne záväzné nariadenia /VZN / a rozpočet na rok 2019

14.12.2018 21:40

Rozpočet 2019-2021.xlsx (30750)

VZN o dani z nehn. na rok 2019_1_2018.pdf (621,9 kB)

VZN o výške dotácie MŠ na rok 2019_2_2018.pdf (280,9 kB)

VZN Čeľadice -úhrada nákladov v školskej jedálni _2_.pdf (137,7 kB)