Vystúpenia FSk ČEĽAĎANIA 2015

19.02.2017 08:51

  8.2.2015        Nová Ves nad Ž. – pochovávanie basy

14.2.2015        Cabaj Čápor - pochovávanie basy

15.2.2015        Beladice - pochovávanie basy

17.2.2015        Čeľadice - pochovávanie basy

8.3.2015          Ivanka pri Nitre –oslava MDŽ

30.4.2015        Nová Ves nad Ž.  - sadenie mája

14.5.2015        Vystúpenie FSk Čeľaďania pre veľvyslankyňu Slovinskej republiky

19.6.2015        Mojmírovce – obecné slávnosti

27.6.2015        Veľký Lapáš – obecné slávnosti

5.7.2015          Kolíňany –obecné slávnosti

11.7.2015        Pohranice – 940 výročie obce

25.7.2015        Obyce - obecné slávnosti

22.8.2015        Hrušov – Hontianska paráda -2 vystúpenia

6.9.2015          Nitra –Podzoborské vinobranie

12.9.2015        Ivanka pri Nitre - Babie leto

13.9.2015        Čakajovce –Spievajte si s nami

19.9.2015        Čeľadice „Radosti jesene“     -Folklórna skupina ČEĽAĎANIA z Čeľadíc

-Folklórna skupina DRIEŇOVANKA z Obýc

-Folklórna skupina MATIČIARI z Čakajoviec

-Spevácka skupina SENIOR z Mojmíroviec

-Spevácka skupina ČABANKA z Čabu

3.10.2015        Horné Lefantovce- čepčenie nevesty

10.10.2015      Vyhne- MEDARD- firemná akcia

3.11.2015        Čeľadice – stretnutie dôchodcov

13.11.2015      Pohranice –čepčenie nevesty

23.11.2015      Bratislava – Vianočné trhy na hl. námestí, kde sme sa stretli s p. prezidentom              Kiskom

12.12.2015      Branč – Vianočný večierok

13.12.2015      Čeľadice – rozsvietenie stromčeka

18.12.2015      Moreti reštaurácia- Vianočné pastorále 

19.12.2015      Nitra – Vianočné mestečko

 

Ing. Alžbeta Seredičová, ved. FSk ČEĽAĎANIA