Milí návštevníci, 

               vitajte na webstránke našej obce.

Vývesná tabuľa

Oznámenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenie volieb

10.07.2018 12:20
Obec Čeľadice  oznamuje, že ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí  je v Obci Čeľadice prihlásených k trvalému pobytu 1033 občanov a 4 cudzinci.

Informácia pre voličov

10.07.2018 12:18
Voľby do orgánov samosprávy obcí Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a...

Pozvánka OZ

25.06.2018 13:04
Starosta obce Čeľadice   V Čeľadiciach, dňa 25. 06. 2018                             P o z v á n k...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Najnovšie dokumenty:

Záverečný účet za rok 2017    pridané  15.6.2018

Schválené VZN a rozpočet na rok 2018       pridané 18.12.2017

Harmonogram odvozu odpadu 2018   pridané 6.12.2017

 Dodatok k VZN 1-2016             pridané 21.10.2017

VZN o vylepovaní plagátov         pridané 9.7.2017