Milí návštevníci, 

               vitajte na webstránke našej obce.

Vývesná tabuľa

Program odpadového hospodárstva Obce Čeľadice

14.12.2018 11:55
  Obec Čeľadice Čeľadice 143, 951 03 Čeľadice                         PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OBCE Čeľadice  NA ROKY 2016 -...

VZN o určení výšky na prevádzku a mzdy na deieťa MŠ a na žiaka školského zariadenia

14.12.2018 10:24
      VZN  č.2/2018 na rok 2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  dieťa materskej školy a na žiaka školského zariadenia so sídlom na území  Čeľadice.     Obecné zastupiteľstvo obce Čeľadice vo veciach územnej samosprávy...

VZN o dani z nehnuteľností na rok 2019

14.12.2018 10:22
V Š E O B E C N E   Z Á V A Z N É   N A R I A D E N I E   O B C E   ČEĽADICE č.  1/2018 O  D A N I  Z   N E H N U T E Ľ N O S T I na kalendárny rok...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Najnovšie dokumenty:

Rozpočet na rok 2019             pridané 14.12.2018

Záverečný účet za rok 2017     pridané  15.6.2018

Schválené VZN a rozpočet na rok 2018       pridané 18.12.2017

Harmonogram odvozu odpadu 2018   pridané 6.12.2017

 Dodatok k VZN 1-2016             pridané 21.10.2017