Milí návštevníci, 

               vitajte na webstránke našej obce.

Vývesná tabuľa

Návrh VZN č.2/2018 na rok 2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školského zariadenia so sídlom na území Čeľadice.

29.11.2018 13:01
    Obecné zastupiteľstvo obce Čeľadice vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, §  6 ods. 2 a ods. 12 písm. d/ zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve...

Návrh rozpočtu obce Čeľadice na roky 2019 - 2021

29.11.2018 12:55
Bežné príjmy         Návrh rozpočtu na roky   2019 -2021            Položka Názov Rok 2016S Rok 2017S Rok 2018R Rok 2018S Rok 2019 Rok...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Najnovšie dokumenty:

Záverečný účet za rok 2017    pridané  15.6.2018

Schválené VZN a rozpočet na rok 2018       pridané 18.12.2017

Harmonogram odvozu odpadu 2018   pridané 6.12.2017

 Dodatok k VZN 1-2016             pridané 21.10.2017

VZN o vylepovaní plagátov         pridané 9.7.2017