Milí návštevníci, 

               vitajte na webstránke našej obce.

Vývesná tabuľa

Zásady rozpočtového hospodárenia

23.01.2023 13:49
Zásady rozpoctoveho hospodarenia.pdf (79283)

Návrh VZN č. 1/2023 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve obce Čeľadice

23.01.2023 13:49
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE_nájomné byty.pdf (60373)

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Čeľadice na I. polrok 2023

23.01.2023 13:48
Plán_kontrolnej_cinnosti_na_I_polrok_2023.pdf (40610)

Návrh Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce

23.01.2023 13:46
01 - Zásady hospodárenia s majetkom obce_.pdf (145673)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Najnovšie dokumenty:

 VZN č. 1/2021  

pridané 30.6.2021

VZN č. 2/2021

pridané 30.6.2021

VZN č. 1/2020 na rok 2021

pridané 16.12.2020

VZN č. 2/2020 na rok 2021

pridané 16.12.2020

VZN č. 3/2020

pridané 16.12.2020

Rozpočet na roky 2021-2023

pridané 16.12.2020

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 na rok 2020

pridané 18.9.2020