Jednou z najvýznamnejších súčastí vedomia a kultúry národa je školstvo.

 

V Čeľadiciach sa vyučuje podľa obecnej a školskej kroniky od roku 1873. Źiaci navštevovali  jednotriedku v budove fary. Od roku 1923 mala dve triedy a od roku 1930 tri triedy. Po získaní dostatočných prostriedkov sa začala výstavba prvej školy, ktorá bola dokončená v roku 1935. Populačný vývoj bol priaznivý a tak sa v roku 1972 začala výstavba väčšej školy, ktorá by vyriešila problém s dvojsmennou prevádzkou. V roku 1975 bol odovzdavý obci do užívania  areál novej záladnej školy s telocvičňou a školskou družinou. Sem sa neskôr presťahovala i materská škola.      V súčasnosti tvorí základná a materská škola jeden subjekt pod názvom:                                             Základná škola s materskou školou Čeľadice