Obecné akcie

-pripravuje a zabezpečuje obecný úrad s komisiou pre kultúru a s vedením MŠ a ZŠ Čeľadice.

Na zabezpečovaní kultúrnych podujatí v obci sa podielajú aj spoločenské organizácie, ako je  TJ Slovan Čeľadice, Jednota dôchodcov,  Zväz poľovníkov.

V obci sa každoročne konajú kultúrnospoločenské akcie ako :

Fašiangový ples

Pochovávanie basy

Deň matiek

Katarínske hody

Rozsvietenie vianočného stromčeka   

 

 

 

 

 

- Ing. Alžbeta Seredičová - predseda kúltúrnej komisie -