Obecný úrad:

Obecný úrad  95103 , Čeľadice č. 143,  okres Nitra, kraj Nitriansky

IČO  :  00307831    DIČ  :  2021252684    TEL. : 037/7877221    FAX :  037/7877382            

EMAIL:  obecceladice@stonline.sk    Bankové spojenie:  Dexia banka Slovensko   č. ú. : 0804997002/5600

                     Úradné hodiny:               Pondelok:  7:00  -  15:00  -stránkový deň
                                                                 Utorok:  7:00  -  15:00
                                                                 Streda:  7:00  -  18:00 
-stránkový deň
                                                                 Štvrtok:  7:00  -  15:00
                                                                 Piatok:   7:00  -  12:00
  -stránkový deň

                                                          Obedňajšia prestávka od 12.00 – 12.30

 

Starosta obce:                   Ing. Anton Laca                   tel.+421903781795

 

   Poslanci OZ:                             Ing. Peter Németh – zástupca starostu

                                                                     Ing. Martin Hamada

                                                                     Bc. Jaroslav Dobiaš

                                                                     Ing. Peter Pukan

                                                                      Miroslav Ryboš

                                                              Ing. Gabriel Toman

                                                                      Jozef Bališ