Oznámenie o realizácii projektu
 
Názov projektu: Wifi pre Teba - Obec Čeľadice
 
ITMS2014+: 311071S922
 
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
 
Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť
 
Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN
 
 
Prijímateľ: Obec Čeľadice, Čeľadice 143, 951 03 Čeľadice
 
Miesto realizácie: Obec Čeľadice
 
Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 eur
 
 
Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WIFI zón. Vybudovanie WIFI prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. Predpokladané umiestnenie externých prístupových bodov bude na uvedených miestach:
 
BOD 1: Rybník - stĺp - Externý AP (48.32182, 18.24438)
BOD 2: Stĺp ihrisko - Externý AP (48.32835, 18.23676)
BOD 3: Multifunkčné ihrisko - Externý AP (48.32723, 18.23663)
BOD 4: Vinice budova - Externý AP (48.32426, 18.24726)
BOD 5: Obecný úrad - Externý AP (48.32556, 18.24208)
BOD 6: Chodník do školy - stĺp - Externý AP (48.33025,18.23730)
BOD 7: Budova TJ - Externý AP (48.32763, 18.23803)
BOD 8: Pálenica - Externý AP (48.33138, 18.23794)
BOD 9: 16 BJ - Externý AP (48.32034, 18.24612)
BOD10: Požiarna zbrojnica - Externý AP (48.32561, 18.24260)
 
 
Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti od 6.2.2020 prebieha administratívna kontrola verejného obstarávania na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Po úspešnom vykonaní kontroly pristúpime k realizácii projektu.
 
 
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na: www.opii.gov.sk
 
Riadiaci orgán: www.mindop.sk
 
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk