Základná škola s materskou školou Čeľadice

                        Riaditeľka ZŠ a MŠ :   PaedDr. Jozefína Pindešová 

             Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:   Mgr. Erika Sobczak

            Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:   Mgr. Marianna Stolárová

                          Adresa školy:  Čeľadice č. 87 ,  951 03

                                             tel.: 037/ 7877 249

                             https://zsceladice.edupage.org/