Deň matiek v Čeľadiciach 2012

18.05.2012 23:16

Druhá májová nedeľa je už tradične venovaná všetkým matkám. V tomto roku pripadol Deň
matiek na 13.mája. V Čeľadiciach sa stalo už tradíciou, že v tento deň pripravuje obecný úrad
v spolupráci so ZŠ a MŠ bohatý program, na ktorý pozýva všetky mamičky.
Oslava sa uskutočnila v kultúrnom dome, kde najskôr zablahoželal všetkým mamičkám
starosta obce Ing. Anton Laca a potom si mamičky pozreli bohatý kultúrny program, ktorý
pre ne pripravili ich deti spolu s pani učiteľkami. Program bol skutočne bohatý a s láskou
pripravený aj prijatý. V závere programu pozdravili mamičky aj deti z Detského folklórneho
súboru Rabonka. Ich vystúpenie bolo dôjtojným ukončením programu.
Pán starosta pozval všetkých prítonmých na posedenie pri dychovke Čaľadanka v prírodnom
areáli za kultúrnym domom. Výborne naplánovanú akciu trochu pokazilo studené počasie, ale
DH Čaľadanka sa rozlúčila s tým, že v letných mesiacoch pripraví viac nedeľných posedení
pri dychovke.

 

Fotografie si môžete prezrieť tu.

Ing. Alžbeta Seredičová