Farský spevokol v Jasovej 6.5.2012

07.05.2012 20:12

Farský spevokol bol pozvaný a účinkoval v nedeľu 6.5.2012 na sv. omši v obci Jasová, v rodisku Mons. Jána Pristača, nitrianskeho kanonika a správcu našej farnosti Čeľadice. Spevokol vzorne reprezentoval našu obec počas sv. omše, ktorá bola vysielaná v priamom prenose na STV 2, ale aj počas spomienkovej slávnosti venovanej kňazovi a národovcovi Jurajovi Holčekovi na miestnom cintoríne.

Spevokol prispel k príjemnej pohode aj počas slávnostného obeda s p.biskupom Mons. Viliamom Judákom, kňazmi a predstaviteľmi obce Jasová.

 

- Ing. Alžbeta Seredičová - predseda kúltúrnej komisie -