Fašiangy 2012

13.03.2012 23:13

Fašiangové tradície sa v našej obci uchovávajú a každý rok v utorok pred Popolcovou stredou sa občania stretávajú v kultúrnom dome, kde spoločne ukončia fašiangové radovánky. V tomto roku sme sa stretli už v nedeľu poobede 19. februára.

 K dobrej nálade a do tanca vyhrávala dychová hudba Čaľaďanka pod vedením J. Belaňa, so svojimi sólistami M. Bališovou a M. Seredičom.

K všeobecnej zábave všetkých prítomných strhli svojim vystúpením, spevom a tancom miestna folklórna skupina, deti z DFS Rabonka a veselé masky.

Miestne gazdinky napiekli chutné šišky, koláče, pagáče a p. M. Darnadi prispel kvalitným vínkom zo svojej vinice.

Zábava vyvrcholila pochovávaním basy. V odobierkových spevoch a v pohrebných žalmoch boli vtipnou formou pranierované mnohé neduhy občanov obce, ale aj celej spoločnosti.

 

Pre priblíženie dobrej nálady pripájam fotografie a krátke videá.

Ing. Seredičová Alžbeta

foto je vo fotogalérii-------