Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky

03.02.2014 14:50