Medzinárodný deň bezpečného internetu

29.01.2012 12:26

 

Deň bezpečnejšieho internetu je každoročne organizovaný medzinárodnou sieťou INSAFE . Je nepísaným pravidlom, že tento sviatok všetkých priaznivcov bezpečnejšieho internetu sa koná druhý deň v druhom týždni druhého mesiaca roku, takže pre nadchádzajúci rok 2012 je jeho dátum 7. februára.

Poďte spolu s nami osláviť Deň bezpečnejšieho internetu 2012 a usporiadajte vo svojej organizácii besedu, seminár, súťaž či inú akciu, v ktorej si pripomeniete, aké sú zásady bezpečného používania online technológií a akých nešvárov je potrebné sa vyvarovať, aby intenzívne používanie sociálnych sietí predovšetkým mladú generácií prinášalo len pozitívne skúsenosti.

Motto Dňa bezpečnejšieho internetu 2012 nabáda na dialóg. Jeho cieľom je dodať guráž a odvahu generáciu rodičov a prarodičov ponoriť sa do sveta online, do sveta, v ktorom mladá generácia trávi väcšinu svojho voľného času, a ktorý je jej v súčasnej dobe tak blízky. Heslom "Objavujte digitálny svet spolu ... bezpečne!" by sme radi poukázali na potrebu o moderných technológiách a trendoch spolu hovoriť, skúsiť pochopiť ich kúzlo a nesnažiť sa ich šmahom odsudzovať ako nepotrebný a nič neprinášajúce módny výstrelok. Mladí dnes využívajú najnovšie technológie plným priehrštím, prijímajú ich s nadšením a rýchlo sa adaptujú na nové zvyklosti, ktoré ich užívanie so sebou prináša. Čo však mladej generácii chýba, sú životné skúsenosti, vďaka ktorým by sa lepšie a úspešnejšie vyvarovala potenciálnym nebezpečenstvom, ktoré so sebou svet online prináša.

O to viac je dôležité s mladými o týchto veciach hovoriť, poukazovať na všetky potenciálne hrozby, ktoré svet online prináša, a ktorých potenciálny dopad možno vhodným správaním minimalizovať. Bavme sa s mladými o tom, čo všetko je na internete môže stretnúť a ako sa s takými situáciami vysporiadať. Odovzdajte im svoje skúsenosti z reálneho života, vďaka ktorým môže byť ten ich virtuálne / internetový oveľa pozitívnejší.

Veď svet internetu, to nie je nič iného, ​​než obraz sveta reálneho. Jeho obsah tvorí stále len jeho užívatelia so všetkými svojimi kladnými, ale aj zápornými vlastnosťami.

zodpovedne.sk    ovce.sk     pomoc.sk

-RUN-