Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou

07.06.2013 23:18

Oznámenie starostu obce o spracovaní návrhu Všeobecne záväzného nariadenia /ďalej len VZN/.

 

V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov oznamujem verejnosti, že obecný úrad spracoval návrh internej normy obce:


navrh-vzn-22013-o-sposobe-nahradneho-zasobovania-vodou-.docx (20,4 kB)