Všeobecne záväzné nariadenia /VZN / a rozpočet na rok 2013

16.12.2012 23:02

INTERNÁ SMERNICA.doc (284 kB)

rozpočet na rok 2013.xls (64,5 kB)
VZN dotácie MŠ.doc (36,5 kB)
VZN o miestnych daniach.doc (58 kB)
VZN o nakladaní s KO obce Čeľadice.doc (67 kB)
VZN o poskytovaní dotácií.doc (48,5 kB)
zásady rozpočtového hospodárenia.doc (68 kB)

vzn-1-2013-o-sposobe-nahradneho-zasobovania-vodou-(1).docx (19855)

plnenie rozpočtu k 30.6.2013.doc (438784)

záverečný účet za rok 2013.doc (657408)

Výročná správa obce 2013.doc (698880)