Nový školský rok 2012/2013 v Čeľadiciach.

05.09.2012 21:27

Po letných prázdninách deti opäť zasadli do školských tried základnej školy a materskej školy u nás v Čeľadiciach.

 

Základnú školu v Čeľadiciach bude v tomto školskom roku 2012/2013 celkovo navštevovať 109 žiakov. Časť žiakov dochádza z okolitých obcí (8z Hosťovej, 8z D. Obdokoviec a 12 z Pohraníc). Prvýkrát zasadlo do školskej lavice 7 prváčikov. Deti majú možnosť stravovať sa v školskej jedálni i navštevovať po vyučovaní školský klub a záujmové krúžky.

V školskom roku 2012/2013 bude navštevovať materskú školu v Čeľadiciach 40 detí vo veku od  3 - 6 rokov.

Deti sú zaradené  do 2  tried:

Trieda motýlikov – 20 detí

Trieda mravčekov – 17 detí, 3 deti nastúpia do MŠ v priebehu školského roka