Oslávili sme „Radosti jesene“

04.11.2014 19:32

V nedeľu 26.10.2014 pripravila kultúrna komisia pri obecnom zastupiteľstve v spolupráci so starostom obce a FS Čeľaďania slávnostný program pod názvom „Radosti jesene“. Po minuloročnej slávnosti 900 výročia obce, sme sa rozhodli v tomto roku urobiť menšiu slávnosť v tomto ročnom období a práve v mesiaci úcty k starším.

Na minuloročné 900 výročie obce sme pozvali rodákov a priateľov a pripravili sme pre nich bohatý program, v ktorom sa predstavili všetky domáce kultúrne telesá.

V tomto roku sme vyzvali našich rodákov a priateľov, ktorí nežijú v obci, ale zostali verní nášmu speváckemu naturelu a účinkujú v kultúrnych telesách mimo našej obce. Ďakujem všetkým, ktorí výzvu prijali a predstavili sa v súboroch v ktorých účinkujú. V bohatom kultúrnom programe sa postupne predstavili:

            Spevácka skupina ROZMARÍN z Pohraníc

            Spevácka skupina LIPA z Veľkého Lapáša

            Folklórna skupina BARÁNEK z Horných Lefantoviec

            Spevácka skupina QUANTUM BORA z Jelenca

            Folklórna skupina ČEĽAĎANIA z Čeľadíc

DH Čaľaďanka z Čeľadíc

Stretnutie sa vydarilo a krásne chvíle spoločne strávené v priateľskom duchu, pri hodnotnom kultúrnom programe určite zostanú dlho v srdciach našich hostí, rodákov a spoluobčanov, ktorí prijali naše pozvanie a oslavy sa zúčastnili. /pozri fotogalériu/

Touto cestou chcem srdečne poďakovať všetkým, ktorí aktívne pomáhali pri organizácii tohto milého stretnutia.

 

Fotogaléria je  tu:

 

Ing. Seredičová Alžbeta

 predseda kultúrnej komisie pri OZ