Oslávili sme 900. výročie obce a 25. výročie DFS Rabonka

16.07.2013 23:58

V dňoch 29. a 30 júna 2013 sa konali avizované oslavy našej už 900 ročnej obce. Oslavy začali už v piatok diskotékou v miestnom areáli pri kultúrnom dome a pokračovali podľa programu v sobotu a nedeľu.

 

SOBOTA 29.6.2013

 

V zasadačke OU bola výstavka historických fotografií ale aj fotografie zo súčasnosti, ktoré zachytávajú činnosť kultúrnych telies v obci. Zároveň prebiehala aj výstavka fotografií DFS Rabonka, ktorý súčasne s obcou oslavoval 25. výročie.

V kultúrnom dome si mohli občania a návštevníci od 9:00 hod pozrieť peknú výstavku obrazov p. Ladislava Bahoreca.

Zároveň tu boli premietané filmové dokumenty z vystúpení DFS Rabonka od r.1993 až do súčasnosti a p. Peter Laca prezentoval tiež internetovú stránku obce.

O 10:00 hod boli otvorené gazdovské dvory a občania a návštevníci si mohli pozrieť

a zároveň sa občerstviť v jednotlivých dvoroch.

O 12:30 sa vybral dedinou krojovaný sprievod, ktorý sprevádzala DH Čaľaďanka.

K sprievodu sa pripojili aj pozvaní hostia, rodáci a občania. Po celej dedine sa ozýval spev

 a tanec, ktorý postupne silnel a naberal na veselosti. Sprievod sa zastavil v každom dvore :

 

Dvor u tetky Rózky ponúkal návštevníkom úžasné prostredie starého čeľadického domu a dvora, s pôvodne zariadenou kuchyňou a izbou, so všetkými pôvodnými doplnkami v dome, ale aj vo dvore, kde dokonca nechýbal ani husací kôš a kôš s kvočkou a malými kuriatkami. Dvor pripravila majiteľka p. Studená s p. Géciovou. Vo dvore si mohli návštevníci posedieť, ponúknuť sa kvalitným vínkom od p. Darnadiho a tradičnými koláčmi, ktoré pieklo pre tento účel 15 gazdiniek. Koláče aj vínko boli fantastické a môžu len ľutovať všetci, čo tam neboli a neochutnali.

 

Páleničiarsky dvor ponúkal návštevníkom koštovku kvalitných ovocných destilátov, ako slivovicu, hruškovicu, marhuľovicu, ... a inú Miklovicu. Zajesť ste si mohli dobrým posúchom z pece od Krištofových. Kto mal záujem, mohol si pozrieť pálenicu, ktorú pri tejto príležitosti majitelia vypeknili a nechať si p. Miklem vysvetliť funkciu zariadenia pálenice. Nemusím pripomínať, ako veselo bolo aj na tomto dvore.

 

Športový dvor privítal návštevnikov mastným chlebom s cibulou a dobrým čapovaným pivom od p. Blahu. Voňavému domácemu chlebu s masťou a cibulou nikto neodolal. Chlebík bol z pece od Opálených a domáca masť od p. Milana Darnadiho. Chlebíky pripravila a ponúkala v priestoroch futbalového klubu p. Hamadová a nealko, ktoré poskytol klub, p. Ryboš. Sprievod sa tu občerstvil, roztancoval a spevom pokračoval po Maďaroši do ďalšieho dvora.

 

Koláčový dvor bol u rodiny europoslankine Katky Neveďalovej. O jeho prípravu sa postarala rod Neveďalová spolu so susedmi a priateľmi, celkom 8 rodín. Návštevníkom ponúkali koláče všetkých druhov- sladké, slané, ovocné, makové, orechové, dokonca aj radostníky, ktoré sa pekávali iba na svadby. Návštevníci sa mohli osviežiť citronádou, prípadne dobrým vínkom.   

 

Poľovnícky dvor bol pripravený netradične na veľkom farskom dvore, pod starou lipou so súhlasom správcu farnosti. Pripravili ho členovia miestneho poľovníckeho združenia na čele s p. Gabom Tomanom a p. Milanom Hamadom. Celý dvor bol dekorovaný poľovníckymi trofejami a na dvore varili  poľovníci v troch kotloch guláš. Ku gulášu podávali vínko od p. Darnadiho. Guláš ocenili aj vychytení gurmáni a posedenie pri vínečku v tieni starej lipy padlo dobre každému návštevníkovi. Posedeli si tu aj účastnici sprievodu a posilnili sa pred vystúpením.

Sprievod skončil v areáli za kultúrnym domom, kde účastníci sprievodu predviedli bohatý kultúrny program.

 

Od 10:00 hod v areáli za kultúrnym domom bol jarmok a p.Marian Šulgan pripravoval kotol gulášu pre účinkujúcich a hostí. Po skončení hlavného programu si na ňom všetci pochutili.

 

15.00    Hlavný program „V Čeľadiciach pri muzičke, poháriku a fľaštičke“ bol pripravený pre návštevníkov a rodákov a účinkovali v ňom domáce kultúrne telesá:

ZŠ s MŠ Čeľadice,  DFS Rabonka,  DH Čaľaďanka,  Folklórna skupina z Čeľadíc, bývalí členovia DFS Rabonka. Spevy a tance domácich sprevádzala ĽH Ponitran pod vedením Mariana Járeka.

Program vtipnou formou priblížil návštevníkom významné udalosti a sviatky, ktorými žije obec počas celého roku a ako to bolo v minulosti. Začal Veľkou nocou a skončil Fašiangami.  Jednotlivé čísla programu uvádzali Katka Neveďalová a Vincent Urban. Choreografiu, scenár, sprievodné slovo a réžiu programu má na svedomí Alžbeta Seredičová.

 

Program:         Bože čos ráčil – otvorenie programu - spevokol pri farskom úrade

                        Príhovor starostu a privítanie hostí

Tancovali malé deti -  žiaci materskej školy 

Máte nové leto ? – veľkonočné zvyky - DFS Rabonka

Sadíme lipku - DH Čaľaďanka a tanečníci a sadenie pamätnej lipy.

Na lavičke pred domom – FS z Čeľadíc predstavila piesne zo spevníka.

Slivočka, slivočka trasem ťa – jesenné zvyky -DFS Rabonka

Jeseň sa míňa  – oberačkové pásmo - FS z Čeľadíc

Už regrúti idú  –25. výročie Rabonky, počas pásma bol pokrstený spevník slovenských ľudových piesní z Čeľadíc „V mojej milej dvore“. Spevy sprevádzala ĽH Ponitran pod vedením Mariana Járeka

Čalácke dievčence kúpili si vínka  - 25. r. DFS Rabonka, spevy a tance bývalých členiek súboru, sprevádzala ĽH Ponitran pod vedením Mariana Járeka

Už sa fašiang kráti – fašiangové zvyky a finále všetkých účinkujúcich

 

Pri príležitosti 25 výročia DFS Rabonka odovzdala pani riaditeľka KOS v Nitre p. Daniela Gundová ďakovný list p. Alžbete Seredičovej pre DFS Rabonka za zachovávanie tradícií.

 

18.00    Detská diskotéka – program pokračoval detskou diskotékou v kultúrnom dome.

 Diskotéku otvorili žiačky ZŠ moderným tancom.

20.00    Veselica - do tanca a na počúvanie hrala hudobná skupina RELAX      

 

NEDEĽA   30. 6. 2013

  9.15    Slávnostná svätá omša – bola zároveň aj oslavou 50 rokov kňazstva správcu farnosti

            pána Mons. Jána Pristača, kanonika Nitrianskej kapituly. Slávnostnú sv. omšu

 umocnil spev členov farského spevokolu a operného speváka Michala Serediča ml.

 

Športové popoludnie

Vedenie futbalového klubu Slovan Čeľadice na čele s p. Martinom Hamadom pripravilo športové popoludnie:

12.00     Futbalový turnaj žiackych mužstiev z Čeľadíc, Pohraníc, Kolíňan.

              V prestávkach tanečné vystúpenie starších a mladších žiačok ZŠ.

Ceny víťazom odovzdával občan Čeľadíc Marek Slovák – čerstvý majster sveta v hokejbale. Marekovi srdečne blahoželáme!

 

18.00    „A“ mužstvo – zápas  Čeľadice - Kolíňany


Po vydarenej oslave by som chcela srdečne poďakovať všetkým sponzorom, účinkujúcim a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli k úžasnému pocitu zo spoločného diela.

Ak niekto postrehol nejaký nedostatok, dúfame, že v budúcnosti pridá aj on ruku k dielu, aby sme budúcu podobnú akciu pripravili ešte lepšie.  

 

Pripájam fotografie:

 

Ing. Seredičová Alžbeta – predseda kultúrnej komisie