Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obce 10. novembra 2018

17.08.2018 08:35

OBEC    Č e ľ a d i c e

 

 

OZNÁMENIE

o určení  počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obce

10. novembra 2018

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Čeľadiciach podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 22/2018 zo dňa 16.8.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Čeľadiciach bude mať celkom

                                                        7 poslancov,

ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

 

            V Čeľadiciach, dňa 17.8.2018

 

                                                                                                                                                  Ing. Anton Laca v.r.

                                                                                                                                                     starosta obce