Pochovávanie basy - Fašiangy 2013

25.02.2013 23:56

Fašiangové posedenie občanov má v Čeľadiciach už dlhodobú tradíciu. Stretli sme sa v posledný fašiangový deň 12.2.2013. O výbornú zábavu sa postarala FS Čaľaďania a členovia Jednoty dôchodcov. Do tanca zahrala DH Čaľaďanka. Skupinka masiek, napriek zlému počasiu, pozývala občanov už pred kultúrnym domom. Pri vstupe do sály kultúrneho domu, skúsená lekárka vyšetrovala zdravotný stav návštevníkov a poskytovala „poslednú pomoc“. Počas fašiangového programu Folklórnej skupiny Čaľaďania sa predstavili veselé masky. Na stoloch nechýbali šišky, fánky a pagáčiky o ktoré sa postarali naše seniorky a tiež dobré vínečko od p. Milana Darnadiho a kvalitný destilát od p. Eugena Mikleho.

Zlatým klincom programu bolo Pochovávanie basy. V častuškách, piesňach a prosbách boli vyjadrené všetky túžby občanov, ale aj pranierované niektoré neduhy a zlozvyky. Dobrá fašiangová zábava pokračovala aj po pochovaní basy. 

Pripájam fotografie.

 

- Ing. Alžbeta Seredičová -