Poďakovanie dôchodcom

15.06.2016 23:13

Vedenie Základnej školy s materskou školou Čeľadice ďakuje dôchodcom s organizácie Jednota dôchodcov Čeľadíc za organizáciu tretieho ročníka "Športového popoludnia", ktoré sa uskutočnilo v piatok 10. júna . Srdečná vďaka patrí členom nielen za pomoc pri organizovaní popoludnia, ale  aj  za zabezpečenie výborného občerstvenia pre všetkých zúčastnených / deti, žiaci, rodičia, príbuzní, dôchodcovia, a ostatní hostia/. Veľká vďaka patrí sponzorom, ktorí zabezpečili sladké odmeny pre malých aj veľkých športovcov: p. Ing. Peter Baráth z firmy MOSAP a.s., Ing.Martin Hamada a jeho manželka Ing. Mariana Hamadová. Za osviežujúci pitný režim ďakujeme pani Janke Pukanovej. Za aktívnu účasť a samotný priebeh športového popoludnia zvlášť ďakujeme kolegyniam a kolegovi zo ZŠ s MŠ Čeľadice. Akcia prebehla úspešne a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

 

Paed Dr. Jozefína Pindešová -