Poďakovanie starostu

04.07.2013 08:26

Vážení spoluobčania,

máme za sebou oslavy 900. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci. Priznám sa, že keď sme ich začali pripravovať, nevedel som, do čoho sa púšťame.  Ale prvé myšlienky a predstavy – nesmelé a opatrné – sa postupom času rozrastali a nadobúdali jasné obrysy. Živil ich Váš záujem, Vaše nadšenie a Vaša ochota pomôcť dobrej veci nám dodávala energiu a chuť dopĺňať a vylepšovať pôvodný plán. Cením si všetko, čím ste prispeli. Aj pokosený trávnik,  aj upravenú predzáhradku, či rozkvitnuté kvety v oknách a pred bránkou. Keď sa spojilo toľko práce a námahy s Vaším oduševnením, nemohlo sa to nepodariť. A ak aj niečo celkom na 100 % nevyšlo, prepáčte nám. Už to síce naspäť nevrátime, ale Vaše pripomienky a námety môžeme využiť v budúcnosti.

Drahí spoluobčania, Vaša spolupráca a nadšenie má pre mňa osobne aj iný význam: napĺňa ma pocitom zadosťučinenia a radosti, že nestrácate záujem o dianie v obci, že viete spojiť svoje sily pre dobro obce.

Dovoľte, by som Vám ešte raz všetkým poďakoval – za otvorenie svojich dvorov pre návštevníkov, za prípravu kultúrneho programu, za prípravu pohostenia, za úpravu priestorov a ich skrášlenie.