Poďakovanie za pomoc pri obnove cintorína

14.10.2014 15:16

Milí občania,

 

hádam každý z nás máme na našom cintoríne svojich priateľov, príbuzných a blízkych, ktorých sme odprevadili na poslednej ceste. Som veľmi rád, že sa nám podarilo vybudovať chodník a tak nám trochu zjednodušiť cestu pri návšteve ich hrobov. Dúfam, že to oceníme hlavne pri nepriazni počasia. Vybudovanie chodníka, jeho osvetlenie a výmena oplotenia by nebola možná bez nezištnej pomoci niektorých našich spoluobčanov, ktorí nám darovali stavebný materiál a poskytli stavebné stroje a tak som nemusel siahnuť do obecného rozpočtu. Vyslovujem úprimnú vďaku všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili na obnove nášho cintorína. Zvlášť chcem poďakovať poslancovi OZ a môjmu zástupcovi p. Petrovi Némethovi, poslancovi OZ p. Gabrielovi Tomanovi a jeho bratovi Dominikovi a p. Františkovi Ácsovi. Za realizáciu prác ďakujem pracovníkom obecného úradu p. Zdenkovi Lacovi, p. Danielovi Koprdovi, p. Jánovi Hrúzovi a p. Jozefovi Bakaymu. Ďakujem i chlapcom, ktorí sa dobrovoľne zapojili do prác a to: Adam Kysler, Peter Kalmancai, Peter Beňačka a pracovníkom na aktivačných prácach Ladislav Kukučka, Jaroslav Dobiaš, Pavol Ryboš, Pavol Koprda.

 

Slávnostné otvorenie a požehnanie cintorína sa konalo v nedeľu 12.10.2014 za prítomnosti správcu našej farnosti V.d.p. Martina Nízla , farského spevokolu, poslancov OZ a občanov. Všetkým za účasť ďakujem.

 

 

Verím, že nám chodník bude dobre a dlhé roky slúžiť.  

 

 

                                                                                                                           Ing. Anton Laca

                                                                                                                            starosta obce

Fotografie cintorína sú  tu:        

Odkaz na fotografie z požehnania cintorína tu: