Prijímanie žiadostí o pridelenie obecných nájomných bytov

07.07.2015 12:16

Obec Čeľadice oznamuje, že záujemcovia o pridelenie obecných nájomných bytov /3- izbový, veľký a malý 2-izbový/ môžu posielať žiadosti na adresu: Obecný úrad Čeľadice, Čeľadice 143, 951 03, najneskôr do 31. 7. 2015.

 

-OcÚ Čeľadice-