Projekt pre MŠ "Vitaj kamarát na ceste"

21.11.2013 20:33

Týmto projektom plánujeme vzdelávať deti v oblasti dopravnej výchovy a zároveň aj v oblasti IKT. V dnešnej dobe potrebujú deti široký záber aplikácií, ktoré rozvíjajú ich tvorivosť, samostatnosť, pozornosť, postreh a sebadôveru. Využívanie interaktívnej tabule na sprostredkovanie poznatkov o dopravnej výchove bude spestrením edukačného procesu, a zároveň sa dieťa rozvíja vo všetkých oblastiach, rozvíja sa jeho gramotnosť vo všetkých sférach. Projektom sa zabezpečí kúpa interaktívnej tabule. Interaktívna tabuľa bude škôlkou pravidelne využívaná a nové poznatky budú môcť deti uplatňovať v praxi. Podpora vzdelávania v dopravnej výchove a tým zvýšenie bezpečnosti na cestách ja základným cieľom a výsledkom projektu.