Spevník slovenských ľudových piesní z Čeľadíc „V mojej milej dvore“

16.07.2013 21:15

Spevník bol vydaný pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci Čeľadice a pri príležitosti 25. výročia DFS Rabonka. Na jeho vydanie prispeli sponzori, ktorým aj touto cestou ďakujeme. Počas osláv bol spevník vyprevadený do života a teraz máte možnosť si ho zakúpiť na OU Čeľadice.

 Jeho zakúpením zároveň prispievate finančnými prostriedkami na pripravované CD s piesňami zo spevníka. Časť týchto piesní ste si mali možnosť vypočuť počas hlavného programu osláv v podaní domácich interpretov a skupín za hudobného doprovodu ĽH Ponitran pod vedením Mariana Járeka..

Na zrealizovanie vydania CD nosičov sú potrebné nemalé finančné prostriedky, preto dovoľte, aby sme aj touto cestou poprosili sponzorov a milovníkov ľudovej piesne o pomoc pri realizovaní tejto peknej myšlienky.

Za všetky príspevky, či už formou zakúpenia si spevníka, alebo sponzorského príspevku vopred štedrým darcom ďakujeme.

                                                 

 

Ing. Alžbeta Seredičová -  predseda kultúrnej komisie