Športové popoludnie.

31.05.2015 22:00

V piatok, 29. mája 2015 sa v areáli základnej školy s materskou školou uskutočnil 2. ročník Športového popoludnia. Spoluorganizátormi akcie bolo občianske združenie Jednota dôchodcov v Čeľadiciach, ktorí v spolupráci s pedagogickými zamestnancami ZŠ s MŠ pripravili športovo-zábavné popoludnie pre všetky deti a žiakov obce Čeľadice. Ďakujeme zriaďovateľovi Ing. Antonovi Lacovi a zamestnacom OÚ v Čeľadiciach a manželom Hamadovým, ktorí sa podieľali na prípravách a úprave areálu na podujatie. Srdečné poďakovanie patrí členkám a členom Jednoty dôchodcov za spoluprácu na akcii ako aj za  odmeny, ktoré pripravili pre deti a žiakov a chutné občerstvenie pre všetkých zúčastnených. Ďakujeme aj  spoločnosti Coop Jednota Nitra, ktorá venovala sladkosti pre súťažiace deti. Taktiež ďakujeme všetkým zúčastneným, ktorí sa prišli zabaviť do areálu ZŠ s MŠ. Počasie bolo vynikajúce, deti sa zabavili a zašportovali si, ich úsilie bolo ohodnotené medailami, diplomami, ako aj sladkými odmenami. Podujatie bolo zavŕšené futbalovým zápasom žiakov proti rodičom.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v budúcom školskom roku. 

- Paed Dr. Jozefína Pindešová -