Vianoce 2011

03.02.2012 12:04

Vianoce 2011

Stalo sa už tradíciou, že občania Čeľadíc sa v poslednú adventnú nedeľu stretnú v kultúrnom dome kde kultúrna komisia obce v spolupráci s dychovou hudbou Čaľadanka, DFS Rabonka a miestnym spevokolom, MŠ a ZŠ pripraví Vianočný program. V tomto roku sme sa stretli 17.12.2011 o 16.00 hod. Po programe pozval pan starosta občanov pred obecný úrad, kde bol rozsvietený vianočný stromček a spolu s dychovou hudbou Čaľadanka si občania zaspievali krásne vianočné piesne. Pan starosta poprial  všetkým občanom šťasné a veselé prežitie Vianočných sviatkov a pozval občanov do zasadačky OU na čaj a verené vínko. 

Zo strenutia si občania odnášali do svojich domovov nie len vzájomné blahopriania, ale hlavne krásnu predvianočnú náladu a detskú radosť z blížiacich sa najkrajších sviatkov v roku.

-Alžbeta Seredičová- foto nájdete vo fotoalbume