Všeobecne záväzné nariadenia /VZN / a rozpočet na rok 2015

15.12.2014 20:43

Konsolidovaná výročná správa 2015.pdf (314633)

záverečný účet rok 2015.pdf (228488)

VZN Čeľadice - pobyt v MŠ 2015.doc (32768)
VZN Čeľadice -úhrada nákladov v školskej jedálni 2015.doc (31744)
VZN o dani z nehn. na rok 2015.doc (56832)
VZN o výšky dotácie MŠ 2015.doc (35328)
Rozpočet obce na roky 2015-2017.xlsx (26206)

rozpočet k 31.3.2015.xlsx (27359)