Všeobecne záväzné nariadenia /VZN / a rozpočet na rok 2014

16.12.2013 21:40

Rozpočet na roky 2014-15.xls (61952)
VZN Čeľadice - pobyt v MŠ.doc (33792)
VZN Čeľadice -úhrada nákladov v školskej jedálni.doc (32256)
VZN o dani z nehn. na rok 2014.doc (64512)
VZN o výške dotácie MŠ.doc (35840)

rozpočet k 31.3.2014.pdf (297562)

rozpočet k 30.6.2014.docx (62550)

konsolidovaná výročná správa r 2014.doc (697856)
záverečný účet rok 2014.doc (649728)