Výsledky volieb 2018

12.11.2018 13:35

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí  konaných dňa 10.11.2018

 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov                                                       838

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania                                                        517

Počet platných hlasov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva  508

Počet platných hlasov odovzdaných pre voľby starostu obce                          511

 

Za starostu obce bol zvolený:

Ing. Anton Laca         počtom hlasov          288

 

Daniel Dobiaš            191 hlasov

Jaroslav Papp             32 hlasov

 

Za poslancov boli zvolení:

Ing. Peter Németh                331 hlasov

Ing. Martin Hamada             310 hlasov

Bc. Jaroslav Dobiaš               303 hlasov

Ing. Peter Pukan                   285 hlasov

Miroslav Ryboš                     271 hlasov

Ing. Gabriel Toman               237 hlasov

Jozef Bališ                              193 hlasov

Náhradníci:

Ing. Marta Bališová              181 hlasov

Ing. Róbert Graclík               168 hlasov

Ing. Andrea Jozefčáková      140 hlasov

Martin Púchovský                105 hlasov

Iveta Hamadová                     91 hlasov